ผลเลือกตั้งนายกเทศบาลเมืองสิงหนคร‏

ผลเลือกตั้งนายกเทศบาลเมืองสิงหนคร‏

อังคาร 08 เมษายน 2014 เวลา 21:50:11 โดย kokay
0
1548

              ผลเลือกตั้งนายก ทม.สิงหนคร ธนากรฯ ล้ม นายกเก่าสำเร็จ


              ที่ เทศบาลเมืองสิงหนครอำเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้ มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร โดยมีผู้สมัครถึง 3 ทีม ได้แก่ เบอร์ 1 นายมนตรี สิงหรัตน์ ทีมอิสระ เบอร์ 2 นายเสริมศักดิ์ จันทร์สว่าง ทีมสิงห์พัฒนา และเบอร์ 3 นายธนากร สังฆโร ทีมรักเมืองเก่า ผลปรากฏว่า ทีมรักเมืองเก่าภายใต้การนำของนายธนากร สังฆโร  สามารถโค่นแชมส์เก่าทีมสิงห์พัฒนาของนายเสริมศักดิ์ จันทร์สว่างได้อย่างพลิกล็อค ผลคะเเนนออกมาดังนี้


             เบอร์ 1 นายมนตรี สิงหรัตน์ ทีมอิสระ ได้คะแนน 366 คะเเนน


             เบอร์2 นายเสริมศักดิ์ จันทร์สว่าง ทีมสิงห์พัฒนา ได้คะเเนน 9282 คะเเนน


             เบอร์3 นายธนากร สังฆโร ทีมรักเมืองเก่า ได้แนน 9508 คะเเนน

   
             ส่วน สมาชิกปรากฏผลดังนี้ ทีมสิงห์พัฒนา ได้ 10 คน ทีมรักเมืองเก่า ได้ 7 คน ทีมอิสระ ได้ 1 คน
ชึ่งทีมรักษ์เมีองเก่าของนายธนากร สังขโรสามารถล้มแชมส์เก่าทีมสิงห์พัฒนาของนายเสริมศักดิ์ จันทร์สว่าง ลงได้อย่างพลิกความคาดหมาย ชึ่งทีมเก่ามีการบริหารงานมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี และ จะต้องติดตามการเมืองเทศบาลเมืองสิงหนครต่อไปว่านายกคนใหม่จะสามารถบริหารงานได้ราบรื่นได้หรื่อไม่นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์   thainews hatyai

Tags:
ความคิดเห็น